https://www.youtube.com/watch?v=eq4gCAFt9wQ

ERCÜMENT ALKIŞ

1

Aile Kökeni

1978 Bursa doğumlu olup, baba tarafından köken itibarı Bursa’nın yerlisi, anne tarafından köken itibarı ile de Yunanistan, Selanik Göçmeni’dir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında mübadele yasası kapsamında Anadolu’ya yerleşmiş ve baba tarafından “Manav”, anne tarafından da Yunanistan toplumu içerisinde Rusça konuşan topluluk anlamına gelen “Pomak” göçmen topluluğu üyesidir.

Manavlar
Pomaklar

2

Eğitimi

Tüm eğitim süreçleri, doğup büyüdüğü şehir olan Bursa’da geçmiştir. Bursa Muradiye İlkokulu, Bursa Muradiye Ortaokulu, Bursa Atatürk Lisesi ve Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2002 yılı) mezunudur.

Uludağ Üniversitesi

3

Yabancı Dil Bilgisi

Üniversite dönemi ve sonrasında İngiltere ve Rusya’da toplam 3,5 (üç buçuk) yıl süren eğitim ve iş tecrübeleri bulunmaktadır. Bu kapsamda İngiltere, Londra’da 1 (bir) yıl süren İngilizce dil eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Rusya’daki staj ve iş tecrübeleri kapsamında da Rusça eğitimi birebir eğitmenler eşliğinde alınmış olup, şu an için düşük seviyede Rusça dil bilgisine sahiptir.
4

Üniversite Dönemi Staj Çalışmaları

Yine devam eden üniversite eğitim süreçleri kapsamında, Rusya Federasyonu başkenti Moskova’da, 2000 yılı yaz döneminde, Enka Holding iştiraki olan Moskva Krasnye Holmy ‘‘Joint Stock Company’’ emlak yatırım şirketinde, pazarlama, satış, işletme ve müşteri ilişkileri bölümlerinde yaz dönemi stajını tamamlamıştır. 2001 yılı yaz dönemi stajını ise yine Rusya Federasyonu başkenti Moskova’da, bukere Koç Holding bünyesinde bulunan Ramstore (Migros Russia) Genel Müdürlüğü nezdinde satış ve pazarlama bölümlerinde başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Enka
RamStore

5

İş Tecrübeleri – Yurt Dışı

Üniversite eğitim dönemleri içerisindeki staj eğitim süreçleri akabinde, yine Rusya Federasyonu başkenti Moskova’da faaliyet gösteren ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri Indianapolis eyaletinde bulunan BTI Global Construction Technology, Materials and Logistics firmasında, toplam 2,5 (iki buçuk) yıl tam zamanlı ve dönem dönem de yarı zamanlı süren Personel ve İdari İşler Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Söz konusu inşaat taahhüt firmasındaki görev ve sorumlulukları kapsamında, firmanın faaliyet gösterdiği özellikle USA Moscow Embassy ve St.Petersburg Consulate gibi projelerinde iş düzeni ve takibi, proje denetimi, iş ve işçi güvenliği, işçi gruplarının barınma, konaklama, sağlık ve vize gibi her türlü sosyal imkanlarının kurulması ve takibi konularında aktif görevler yapılmıştır. Devam eden süreç içerisinde askerlik görevi ve Türkiye’de yaşama ve çalışma isteğinin yanında, esas ilgi alanı banka ve finans sektöründe çalışma isteği kapsamında, istifa ile yurt dışı çalışma süreçleri son bulmuştur.
6

İş Tecrübeleri – Bankacılık

Bankacılık kariyerine ise 2004 yılında Finansbank A.Ş. de “Kurumsal ve Ticari Bankacılık MT (Yönetici Adayı) Programı” kapsamında başlamış ve bu kurumda toplam 14 (on dört) yıl ticari ve kurumsal bankacılık bölümlerinin şube ve bölge müdürlüklerinde görevler yapmıştır. Son olarak, 2017 Ocak ayında, QNB Finansbank A.Ş. Karma Şube Müdürlüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır.

Bankacılık iş hayatı süreçleri içerisindeki görev tanımlarım içerisinde, kurumsal ve/veya ticari segment tanımına uyan firmaların her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, yaptırılması konusunda aktif görevler yapılmıştır. Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yanında, özellikle risk yönetimi, mali analiz ve kredilendirme süreçlerinde detaylı takip ve analizler yapılmıştır. Ayrıca, banka içerisinde bir “pazarlamacı ve satışçı olarak” özellikle mevzuata hâkimiyetin önemine olan inancı nedeni ile kendi isteğiyle dâhil olduğu, “İK Kalite ve Sistem Yönetimi - İç Denetmenlik” görevleri ile birlikte, şube ve birim denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yine banka içerisinde 2010 yılında, o dönemki Finansbank’ın değişen vizyon, misyon ve değerlerinin destekçisi ve takipçisi olarak “Gelişim Elçisi” unvanı ile aktif görevler yapılmıştır. Gelişim Elçileri, o dönemki 12.000 banka personeli arasından “Finansbank Gelişim Komitesi” tarafından seçilen 154 personeli kapsamakta olup, 12’şer gruplar halinde, bir mentör Genel Müdür Yardımcısı ve bununla birlikte Genel Müdür’e bağlı olarak, kendi iş kolu faaliyetlerinden bağımsız hareket etmişlerdir.

Banka içerisindeki tüm bu görevlerinin dışında, özellikle portföy yönetimi açısından risk analizi, takibi, mali analiz ve dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret ürünleri konusunda şube personellerine devamlı olarak şube içi eğitimler verilmiş, analiz ve yönetim süreçlerine destek olunmuştur.

2017 yılı başında bankacılık kariyeri, karma şube müdürü olarak istifa süreçleri ile son bulmuştur.

QNB Finansbank

7

İş Tecrübeleri – Finans – Özel Sektör

Bankacılık kariyeri sonrasında, kısa bir süre yine Bursa merkezli İnoksan Mutfak Grup’ta Finans Müdürü olarak görev almıştır.
Toplam 7 (yedi) ay süren özel sektör çalışmaları kapsamında, endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi ve ticareti konusunda faaliyet gösteren ülkemizin lider firmalarından olan İnoksan Grubu’ndaki kısa süren kurum çalışma hayatı içerisinde bölüm yapılanması, süreçleri ve finans yönetim sistemlerinin oluşturulması adına çalışmalar yapılmıştır.

İnoksan

8

İş Tecrübeleri – Finansal Danışmanlık, Eğitim, Rehberlik

İnoksan Grup’taki iş tecrübesi akabinde, finansal yetkinlik seviyesinin çok daha üst seviyelere çıkartılması amacı ile 2017 Ağustos ayında, ülkemizin teknik finans, finans mühendisliği alanında faaliyet gösteren ilk ve tek firması konumundaki CFO FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. / finanskoordinatoru.com / bankadanismani.com firmasında göreve başlamıştır.

Ülkemizin teknik finans alanındaki üstatlarından "Özgür Saygı" tarafından kurulan ve yönetilen firmadaki görevi, Bursa bölge ekibi içerisinde finans koordinatörü olarak başlamıştır. Devam eden süreç içerisinde 2018 yılı Şubat ayında Bursa Bölge Koordinatörü unvanına terfi süreçleri yaşanmış olup, bu süreç içerisinde finansal yönetim için gerekli olan tüm finans yönetim teknikleri ve stratejileri konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır. Bir dönem söz konusu Özgür Saygı firması bünyesinde kadrolu personel olarak çalışmış olup, süreç itibarı ile 2018 Eylül ayından beri iş ortaklığı şeklinde çalışmaları ve birlikteliği devam etmektedir.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.